Örjan Hansson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningBiokemi och biofysik
Sökordbiofysik, spektroskopi, laser, kinetik, elektronöverföring, fotosyntes, kopparproteiner, biophysics, spectroscopy, laser, kinetics, electron transfer, photosynthesis, copper proteins

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska cmb.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xhanor
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska cmb.gu.se/english/about_us/staff/?languageId=100001&userId=xhanor
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning handlar om biofysikaliska studier av elektronöver-föringsreaktioner i fotosyntesen. Jag är även speciellt intresserad av kopparinnehållande proteiner. De experimentella metoder jag använder omfattar bl a EPR spektroskopi och laserinducerad optisk spektroskopi. Nyligen har min forskning även inriktats mot utbildningsvetenskap tillsammans med min doktorand Alexina Thorén Williams.