Petra Brembeck

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionVårdvetenskap och hälsa
Avdelning
SökordAmning, vitamin D, bentäthet, benkvalitet, näringslära, Lactation, vitamin D, bone mineral density, nutrition

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/petrabrembeck
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/petrabrembeck
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Handledare: Hanna Olausson Handledarens institution: Avd för klinsik näringslära, Inst för medicin Biträdande handledares institution: Avd för klinsim näringslära, Inst för medicin Examinator: Göteborgs universitet