Mark Foreman

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningIndustriell materialåtervinning
SökordRecycling, Solvent Extraction, Deep Eutectic Solvents, Fission products, serious nuclear accident chemistry, lanthanides, plastics, Organic chemistry, Main group chemistry, coordination chemistry

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/foreman
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet