Cecilia Jakobsson Bergstad

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionPsykologiska institutionen
AvdelningMiljöpsykologi
Sökordbilanvändning, attityder, ekonomiska styrmedel, beslutsprocess, car use, attitudes, decision process, travel demand management measures

Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag är forskarstuderande vid Göteborgs Universitet Bilisters motivations- och beteendeprocesser vid införande av vägavgifter och dylika styrmedel energispar Forskarutbildningens startår: 1998 Beräknat examensår: 2004 Handledare: Tommy Gärling Handledarens institution: Psykologiska Examinator: Tommy Gärling