Mats Sandberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiomedicin
AvdelningMedicinsk kemi och cellbiologi
Sökordbromerade flamskyddsmedel, miljösamordnare, källsortering, Hjärnans utveckling, Environmental coordinatorat the Sahlgrenska academy, persistent organic pullutants, Flame retardants, Brain development

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Miljösamordnare Sahlgrenska akademin