Martin Persson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
SökordVäxthuseffekten, koldioxid, metan, avskogning, Climate change, carbon dioxide, methane, deforestation

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/mpersson/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/mpersson/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Klimatfrågor med inriktning mot avvägning mellan minskning av olika växthusgaser samt kopplat till avskogning i tredje världen. Forskarutbildningens startår: 2003 Beräknat examensår: 2007 Handledare: Christian Azar Handledarens institution: Fysisk Resursteori Examinator: Christian Azar Jag accepterar att mitt namn, min institution och mina sökord publiceras på GMVs hemsida. Disputerat 081124, avhandlingens titel: "MAKING TRADE-OFFS IN THE GREENHOUSE: Relative Price Changes, Non-CO2 Greenhouse Gases and Tropical Deforestation in Climate Policy"