Anna Norén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
SökordTBT, tennorganiska föreningar, muddermassor, stabilisering och solidifiering (S/S), sediment, TBT, organotins, dredged material, stabilisation and solidification (S/S), sediment

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/noanna
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/noanna
Nätverk/temaområden
Globala målen6. Rent vatten och sanitet, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 14. Hav och marina resuser
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Anna Norén är post-doc på avdelningen för Vatten Miljö Teknik vid institutionen för Bygg- och miljöteknik. Hon undersöker hur förorenat sediment kan behandlas samt hur förorenade massor kan hanteras på ett så hållbart sätt som möjligt.