Magnus Fredriksson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJournalistik, medier och kommunikation
Avdelning
Sökordorganisationers kommunikation,professionella normer, organisatoriska normer, samhälleliga normer, värderingar, idéer

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/magnusfredriksson
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/magnusfredriksson
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet