Maria Lagerström

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritim miljövetenskap
SökordAntifouling paint;båtbottenfärg;biocide;biocider;XRF;miljökemi;environmental chemistry;biofouling;påväxt;metaller;metals

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/marilag/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/marilag/
Nätverk/temaområden
Globala målen12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina resuser
RegionerEuropa och Centralasien
Land

Forskning / verksamhet
Jag är forskare på enheten för maritim miljövetenskap på Chalmers och studerar båtbottenfärger, även kallade antifoulingfärger, som används för att motverka påväxt på fartygs- och båtskrov. Med en bakgrund inom miljökemi fokuserar min forskning på att studera de kemiska substanser som läcker från båtbottenfärger, vilka parametrar som påverkar deras läckage samt deras påverkan på miljön. Jag är specialiserad inom användning av röntgenfluorescens (XRF) för att mäta läckagehastigheten av biocider från båtbottenfärger och som ett verktyg för att undersöka hur man kan minska färgernas miljöpåverkan.