Johan Boman

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningAtmospheric Science
Sökordspårämnen; röntgenfluorescens; aerosoler; vatten; sjösediment; EDXRF; miljömätteknik; spektroskopi;, trace elements; X-ray fluorescence; aerosols; water; sediments; EDXRF; environmental measurement techniques; spectroscopy;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska cmb.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xbomjo
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska cmb.gu.se/english/about_us/staff/?languageId=100001&userId=xbomjo
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Verksam inom området spårämnesanalys m hj a röntgenfluorescens i atmosfärsvetenskapsgruppen vid institutionen för kemi och molekylärbiologi. Studerar spårämnen i olika typer av prover, i huvudsak prover från den yttre miljön (aerosoler, vatten, sjösediment, mm) samt prover från medicinska projekt. Utveckling av mätteknik som syftar till att optimera röntgenspektrometri, för att öka analyskänsligheten vid elementanalys av små prover.