Gerd Sällsten

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökordexponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, metaller, lösningsmedel, cancerframkallande ämnen, vedrök, biomonitorering

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet