Britt-Marie Wilén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
Sökordavloppsvattenrening, biologisk rening, processoptimering, dricksvattenframställning, hållbar utveckling, geo and water engineering, wastewater treatment, biological treatment, process optimization, drinking water production, sustainable development, geo and water engineering

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/britt/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/britt/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskar och undervisar inom avloppsvattenreningsteknik samt dricksvattenframställning. Dessutom är jag koordinator för masterprogrammet Geo and Water Engineering där hållbar utveckling är central för programmet