Elena Tamarit Castro

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Doktorand
SökordClimate, coastal, marine, fisheries, policy, sustainability, impacts, environment, ecosystem, resilience, seafood, industry

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/elenatamarit
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/elenatamarit
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina resuser
RegionerAfrika söder om Sahara
LandTanzania

Forskning / verksamhet