Per Nilsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordmjukbottnar; bakterier; protozoer; meiofauna; närsaltanalyser;, Marine ecology, Integrated coastal zone management, Biodiversity, Mapping, GIS, Monitoring, Fisheries

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Experimentella undersökningar om hur miljöförändringar påverkar produktionsmönster i grunda marina mjukbottnar, med speciell inriktning på samspelet mellan bakterier, mikroskopiska alger och mikroskopiska betare (encelliga organismer och meiofauna). Analyser av närsalter, algförekomst m m i fria vattnet i gränsvattnen mellan norra Bohuslän och Norge. Analyser 1-2 ggr/månad sedan sommaren 1988.