Pernilla Almerud

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökordexponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, cancerframkallande ämnen, vedrök

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Allmänbefolkningens exponering för cancerframkallande ämnen (aldehyder, bensen, butadien och PAH samt partiklar) i luften. Avd för samhällsmedicin och folkhälsa