Joakim Larsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiomedicin
AvdelningInfektionssjukdomar
Sökordläkemedel, fisk, toxicogenomics, biomarkörer, reproduktion, endokrinologi, hormoner, antibiotika, bakterier, resistens, avloppsvatten, genomik, pharmaceuticals, fish, biomarkers, reproduction, endocrinology, hormons, antibiotics, bacterias, resistance, wastewater, genomics

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Den miljörelaterade delen av forskningen berör effekter av läkemedel i miljön, inklusive utveckling av biomarkörer i fisk. Av särskilt intresse är endokrina störningar/reproduktionsstörningar, inklusive maskuliniserings- och feminiseringseffekter. personlig hemsida: http://www.physiology.gu.se/endo/staff/JL.htm