Pernilla Gluch

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningService management
SökordMiljöledning, projektorganisationer, beslutsfattande, byggande, MISTRA Bygg, Environmental Management, projectorganizations, decision making, construction, MISTRA Sustainable Building

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/gluch68/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/gluch68/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Doktorsavhandling 2006: "Building Green Perspectives on Environmental Management in Construction" fd Doktorand i MISTRA Bygg, projekt 3.2.1 Miljöledning i projektorganisationer. Projektet syftar till att öka förståelsen för de förutsättningar som beslutsfattare inom projektorganisationen har att fatta "gröna" beslut. Detta innebär att undersöka de drivkrafter som bidrar till att "miljöriktiga" beslut fattas.