Eva Gustavsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvård
Avdelning
Sökordbiocultural heritage, biologiskt kulturarv, traditional ecological knowledge, TEK, historisk ekologi, historical ecology,

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/evagustavsson2
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/evagustavsson2
Nätverk/temaområden
Globala målen11. Hållbara städer och samhällen, 15. Ekosystem och biologisk mångfald
RegionerEuropa och Centralasien , Nordamerika
LandRumänien, USA

Forskning / verksamhet
Jag arbetar med biologiskt kulturarv och traditional ecological knowledge. Dels hur vi kan förstå vegetationsmönster och arters biotopval genom att studera historisk markanvändning och landskapets sammansättning. Dels hur människor som lever i traditionella samhällen förstår och lever i ekologiska sammanhang.