Håkan Tinnerberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
SökordExponering, luftburen, biomarkörer

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/hakantinnerberg
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/hakantinnerberg
Nätverk/temaområdenCentrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Forskning framförallt om kemiska exponeringar i arbetsmiljön