Helen Nilsson Sköld

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordåldrande, reproduktionsstrategier, fisk, asexuell reproduktion, pigmentceller, telomerase, ageing, reproductive strategies, size selected fishery, fish, pigment cells, telomeras

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
I have initiated studies on ageing and reproductive fitness in cod and lobster from protected areas and in areas subject to selective fishery. Jag intresserar mig för hur de tidiga anlagen utvecklas hos djur och studerar bl.a. reproduktion, celldelning, celldifferentiering och åldrande. torsk, hummer, selektivt fiske