Björn Johansson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningProduktionssystem
Sökordhållbara produktionssystem, resilienta produktionssystem, simulering av hållbara produktionssystem, cirkulär ekonomi, standardisering för interoperabilitet och hållbarhet, 3D visualisering och analys av arbetsplatser och fabriker, livscykelanalys, simulering av värdekedjor och samband. Sustainable production, resilient production systems, simulation of sustainable production systems, circular economy, standardization, interoperability, visualization, 3D, AR, VR, workplace design, factory design, value chains.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/job/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/job/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 7. Hållbar energi , 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 17. Genomförande och globalt partnerskap
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Se länk till hemsidan