Jörgen Johnsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordbeteende ekologi evolution fysiologi fiskar laxfisk odling selektion miljö utsättningar transgen GMO tillväxt överlevnad aggression dominans predation riskbedömning konkurrens rymning, behaviour ecology evolution physiology fish salmonids farming selection environment release transgenic GMO growth survival aggression dominance predation risk-assessment competition escape

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min huvudsakliga forskningsinriktning är beteendeekologi hos fisk, främst laxfisk, med ett tvärvetenskapligt synsätt som innefattar både evolutionära och fysiologiska aspekter. Jag studerar jag bl.a. effekter av odlingsselektion och odlingsmiljö på fiskars beteende samt konsekvenser av utsättningar eller rymning av odlad fisk för vilda bestånd. Jag samarbetar med forskningsgrupper vid GU och Fiskeriverket samt med grupper från Kanada, Norge, Skottland och Spanien.