Magdalena Eriksson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGMV (GU)
AvdelningGlobal Sustainable Futures (GSF)
Sökordglobal, Agenda 2030, sustainability, hållbarhet, partnership, partnerskap, development, utveckling

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gmv.gu.se/global-sustainable-futures/sv/?languageId=100000&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgmv.gu.se%2Fglobal-sustainable-futures%2F
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gmv.gu.se/global-sustainable-futures
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet, 7. Hållbar energi , 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resuser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerÖstasien och Stillahavsområdet, Latinamerika och Karibien , Mellanöstern och Nordafrika , Sydasien, Afrika söder om Sahara
LandLow- and middle-income countries, including but not limited to Ghana, Rwanda, South Africa, Sydafrika, Tanzania, Kenya, Uganda

Forskning / verksamhet
Global Sustainable Futures (GSF) är en samarbetsplattform för främjandet av ny vetenskapligt förankrad kunskap i syfte att genomföra Agenda 2030 samt att uppnå hållbarhet även på längre sikt. Särskilt arbetar GSF genom att stödja samarbete och utbyte med partners i låg- och medelinkomstländer inom forskning, utbildning/lärande och nyttiggörande. Plattformen är gemensam för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.