Lena Falkheden

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
SökordHållbar stadsutveckling, stadens ekologi, ekologisk design, stadsbyggnad, lokalområde,, Sustainable urban development, urban ecology, ecological design, urban design and planning, local area, visual ecology

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/lenaf/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/lenaf/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskning och undervisning kring förhållandet mellan den byggda miljön planering, gestaltning och användning och visionen om en hållbar utveckling. Fokus på hållbar stadsutveckling och gestaltningens potential att stödja förändringsprocesser.