Hans Linderholm

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordpaleoklimat, klimatförändringar, telekonnektioner, ekologi, dendroklimatologi, paleoclimate, climate change, teleconnections, ecology, dendroclimatology

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Klimatregionalgruppen: http://rcg.gvc.gu.se Klimatvariationer och effekter av dessa