Bengt Steen

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
SökordLCA, Miljöanpassad produktutveckling, miljöpåverkansbedömning, LCA, Life Cycle Assessment, sustainable, product development, monetär värdering

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/bengts/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/bengts/
Nätverk/temaområden
Globala målen1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 7. Hållbar energi , 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resuser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 17. Genomförande och globalt partnerskap
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Den huvudsakliga inriktningen är mot metoder och verktyg för miljöanpassad produktutveckling. LCA-metodiken är central i detta sammanhang och problem rörande miljöpåverkansbedömning och värdering av olika miljöeffekter i samband med valsituationer i produktutvecklingen bearbetas. En speciell metodik har utvecklats, det s.k. EPS-systemet. Detta möjliggör en iterativ miljöanalys, där relativt grova analyser kan göras snabbt i ett inledningsskede när endast få detaljer är kända för att sedan successivt förfinas allteftersom processen fortskrider.