Åke Larsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordekotoxikologi, biokemiska/fysiologiska effekter, miljögifter, industriutsläpp, skogsindustri, metodutveckling, miljöövervakning, fisk, sjöar, Östersjön, Skagerrak,, ecotoxicology, biochemical/physiological effects, pollutants, industrial effluents, forest industry, method development, environmental monitoring, fish, lakes, Baltic Sea, Skagerack,

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Ekotoxikologiska effekter av miljögifter och industriutsläpp på fisk. Den ekotoxikologiska forskningen är främst fokuserad på biokemiska och fysiologiska effekter av olika miljögifter (t ex tungmetaller, stabila organiska ämnen) och industriutsläpp på fisk. Arbetet omfattar både studier på fisk som exponeras i laboratorieexperiment och fältundersökningar på fisk i förorenade vattenområden. För närvarande är forskningen koncentrerad på toxiska effekter på fisk av utsläpp från massafabriker med blekeri. En annan verksamhet är utveckling och tillämpning av olika biokemiska och fysiologiska metoder för att spåra tidiga effekter hos fisk i biologiska miljöövervakningsprogram i sjöar samt kustområden i Östersjön och Skagerrak.