Henriette Philipson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningKlinisk nutrition
SökordHållbar utveckling,källsortering ,energibesparing,miljögifter i naturen

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
adjunkt Miljösamordnare på inst Medicin