Åsa Boholm

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningSocialantropologi
SökordRiskhantering, miljöantropologi, kommunikation, kultur, offentlig förvaltning, naturpolitik, Risk management, environmental anthropology, communication, culture, public administration, politics of nature

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Tonvikt vid riskproblematik och förvaltningsaspekter i implementeringsprocesser. Samspel mellan kunskap, värderingar och riskhantering. Forskningsprojekt: Vindkraftslokaliseringar: Kommuner, länsstyrelser, medborgare.