Ann-Margret Strömvall

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
Sökordmonoterpener; haltbestämningar i luft; gaskromatografi; atmosfärkemi; kolväten i luft; fotooxidanter;

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/ann-margret-stromvall
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/ann-margret-stromvall
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Studier av terpenkolväten i luft från skogsbruk och skogsindustri. Bestämningar av kolväten i olika luftmiljöer med hjälp av adsorbentprovtagning och analys med gaskromatografisk metodik. Frågeställningar kring terpenerna och deras atmosfärskemiska roll. Kopplingarna mellan luftföroreningsutsläpp, bildning av fotooxidanter och skogsskador. Studier av luftföroreningar från trafik och industri. Kompetenscentrum FRIST