Bo Egardt

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionElektroteknik
AvdelningSystem- och reglerteknik
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/egardt/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/egardt/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Huvudskälet till min ansökan just nu är att jag är examinator för Torsten Wik, som nyligen beviljades stöd från Sektionen för miljövetenskap för resterande 18 månader av sin forskarutbildning. Jag har själv inte varit aktivt verksam inom miljöområdet, även om flera forskningsprojekt vid institutionen haft kopplingar till miljöområdet. STAMP-projektet, som Torsten Wik tidigare arbetade inom, är ett exempel, och ett annat är ett samarbetsprojekt med Elkrafttekniska institutionen inom vindkraftområdet. Svenskt hybridfordonscentrum vid Chalmers (2007)