Louise Olsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk reaktionsteknik
Sökordavgasrening, alternativ bränsleproduktion

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/louisej/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/louisej/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet