Toni Gutknecht

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKärnkemi
Doktorand
Sökord

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Industrial Materials Recycling, Nuclear Chemistry