Dinko Chakarov

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionFysik (Chalmers)
AvdelningKemisk fysik
Sökordvatten, syre, ozon, CO, NOx, sot, damm, is, katalysator, adsorption, foton(be)strålning, fotokemi, atmosfäriska processer, gasifiering av kol, katalytisk avgasrening., water, ice oxygen, /ozone, CO, NOx soot, dust, salt, ice, catalyst, adsorption, photon irradiation, photo chemistry, atmospheric processes, carbon gasification , catalytic emission cleaning.

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Växelverkan mellan enkla molekyler, t ex vatten, CO och NOx, och ytor, t ex sot, damm, is och katalytiska modellytor. Undersökandet av den grundläggande överföringen av energi och laddning mellan substrat och det adsorberade lagret som resultat av adsorption och under bestrålning av elektroner och fotoner. Ytrelaterade atmosfäriska processer och problem med gasifiering av kol och katalytisk avgasrening.