Peng Zhang

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Doktorand
Sökord

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning berör främst divergensproblematiken mellan trädtillväxt och sommartemparaturer under den senare delen av 1900-talet. Studien bygger på trädringsdata från tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) från Jämtlandsområdet.