Olga Stepanova

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökordkusten, konflikter, resurser, hållbar förvaltning av naturresurser, konflikt analys, konflithantering, Sverige, coast, conflicts, natural resources, susatainable resource management, conflict analysis, conflict management, Sweden

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/olgastepanova
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/olgastepanova
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Hållbar utveckling och förvaltning av naturresurser. Fokus på kustområdenas utveckling i förhållande till stads-och landsbygdsutvecklingen samt klimatförändringarnas effekter på kustområden. Doktorsavhandling fokuserar på konfliktanalys och konflikthantering av naturresurskonflikter i urbana kustområden, konfliktanalys och begränsning som ett verktyg för bättre och hållbar förvaltning av naturresurser.