Stina Månsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
Avdelning
Doktorand
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/stinama
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/stinama
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet