Margareta Wedborg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Sökordhumusämnen; organiskt kol; jämviktsmodeller; karbonatsystemet; pH;

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Huvudinriktning mot det marina området. Humusämnen i akvatisk miljö. Karbonatsystemet och pH i naturliga vatten. Jämviktsmodeller för beskrivning av lösta beståndsdelar i akvatisk miljö.