David Steen

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionElektroteknik
AvdelningElkraftteknik
SökordPlug-in hybrid, PHEV, elnät, energisystem, Plug-in hybrid, PHEV, energy system.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/davste/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/davste/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Plug-in hybrid fordons påverkan på elnätet och energisystemet. Studieplan: Annan, nämligen Elteknik Forskarutbildningens startår: 2009 Beräknat examensår: 2011 Handledare: Ola Carlsson Handledarens institution: Elteknik Examinator: Lina Bertling Adress: Östra Skansgatan 16a Postadress: 41302 Göteborg