Åsa Löfgren

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionNationalekonomi med statistik
AvdelningMiljöekonomi
SökordMiljöekonomi, ekonomiska styrmedel, tillväxt, Environment, policy instruments, growth

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska economics.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xlofas
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska economics.handels.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Feconomics.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxlofas&userId=xlofas
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Miljöekonomi, ekonomiska styrmedel, tillväxt teori med miljöaspekter. Miljöekonom, forskar om ekonomiska styrmedel kopplat till klimat och miljö, handel med utsläppsrätter. Bedriver även forskning inom beteendeekonomi. mistra-projekt klimat