Kristina Alstam

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSocialt arbete
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/f2fe25fc-0824-4df5-af8b-ccaeae3491cd
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.researchgate.net/profile/Kristina-Alstam
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen1. Ingen fattigdom, 4. God utbildning, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Brottsprevention så som den gestaltas på såväl policy- som praktiknivå, med fokus på särskilt utsatta områden. Professionellt stöd vid ofullständig skolgång. Bostadsfrågor med särskilt fokus mot barns uppfattningar av och vardagsstrategier vid trångboddhet.