Helena Åberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionPedagogik, kommunikation och lärande
Avdelning
SökordHushåll, avfall, attityder, beteenden, vanor, källsortering, kompostering vatten och avlopp, Households, household resource management, waste, attitudes, behaviours, habits, source separation, composting, water, sewage.

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/helenaaberg
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/helenaaberg
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Mitt intresseområde är miljöbetingade förändringsprocesser i vardagslivet. Mitt doktorandarbete behandlar villkor för hushålls praktiska engagemang i källsortering och kompostering. I två fältstudier har följt och analyserat utvecklingen av hushålls attityder - beteenden och outcomes över tid. Min fortsatta verksamhet omfattar bl.a medverkan i systemanalys av uthålliga vatten- och avloppssystem inom Mistra programmet Sustainable urban water management.