Rikard Lindgren

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionTillämpad informationsteknologi
AvdelningInformatik
SökordTransportorganisationer, IT-system, miljöhantering, standardisering, Transport organizations, IT-systems, environmental management, standardization

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
IT-universitet Lindholmen Transportorganisationers användning av IT-system för effektivare och miljövänligare affärsprocesser.