Mattias Hallquist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningAtmospheric Science
SökordAtmosfärkemi, partiklar, aerosoler, terpener, troposfär, Atmospheric chemistry, particles, aerosols, terpenes, troposphere

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/mattiashallquist
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/mattiashallquist
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 7. Hållbar energi , 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resuser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerÖstasien och Stillahavsområdet, Europa och Centralasien , Nordamerika, Sydasien, Afrika söder om Sahara
Land

Forskning / verksamhet
Atmosfärkemi med inriktning mot oxidation av organiska föreningar, aerosolbildning samt heterogena reaktioner på partikel ytor. Professor i atmosfärskemi egen hemsida: https://www.gu.se/en/about/find-staff/mattiashallquist