Florencia Harari Thuresson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
SökordMetaller, bly, kadmium, arsenik, litium, långlivade organiska miljögifter, PCBs, PFAS, miljöepidemiologi, kardiovaskulär epidemiologi, metals, lead, cadmium, arsenic, lithium, persistent organic pollutants, PCBs, PFAS, environmental epidemiology, cardiovascular epidemiology.

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/a9225d1a-f5a9-42d4-a0d2-9f287d92e9ef
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/a9225d1a-f5a9-42d4-a0d2-9f287d92e9ef
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF)
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion
RegionerEuropa och Centralasien , Latinamerika och Karibien
LandSverige, Ecuador, Argentina, Italien, Spanien

Forskning / verksamhet
Min forskning är inom arbets- och miljömedicin med stort fokus kring exponering för miljöföroreningar (bl.a. metaller, långlivade organiska miljögifter) och dess hälsoeffekter.