Fredrik Hedenus

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Sökordväxthuseffekten, energisystem, diskontering, överlappande generationsmodell, optimering, ojämlikhet, Global warming, energysystem, discounting, OLG, optimization, inequality

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/hedenus/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/hedenus/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag studerar frågor med anknytning till energisystemet och klimatförändringar. Särskilt kommer jag forska runt långsiktig diskonteringsnivå. Är även intresserad av fördelningen av jordens resurser. "Smart tillväxt" Forskarutbildningens startår: 2002 Beräknat examensår: 2007 Handledare: Christian Azar Handledarens institution: Fysisk Resursteori Examinator: Christian Azar Disputerat den 13 oktober 2008 Avhandlingens titel: "Modeling cost-effective climate change mitigation strategies"