Petra Andersson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Avdelning
Sökordnatur, miljöetik, naturbruk, djur, djuretik, nature, environmental ethics, land use, natural resources, animals, animal ethics

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning handlar om vad vi värderar när vi värderar naturen, och om vad vi talar om när vi talar om naturen. Människors bilder av och relation till naturen. Jag forskar även om bruket av naturen och djuren, såsom markanvändning och bruket av naturresurser, till exempel fisk. Även djurvälfärd/djuretik, särskilt med inriktning på hästar och fisk.