Beatrix Algurén

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKost- och idrottsvetenskap
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska iki.gu.se/om-iki/personal?userId=xsohbe
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska iki.gu.se/english/about-iki/staff?languageId=100001&userId=xsohbe
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet