Henrikke Baumann

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordlivscykelanalys; beslutsmodeller; industrins miljöarbete, environmental management, life cycle assessment

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/henrikke/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/henrikke/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Livscykelanalys (LCA) är en metod att beskriva och jämföra produkters miljöpåverkan i alla led från råvaruutvinningen till avfallshanteringen, via eventuell återvinning. Förutom utveckling av LCA-metoden som sådan undersöks hur LCA används och kan användas som beslutsunderlag hos bl a företag och myndigheter. LCA jämförs med ekonomiska beslutsmodeller. Arbetet sker i samarbete med Handelshögskolan vid GU (GRI och avdelningen för kostnadsintäktsanalys vid företagsekonomiska institutionen).