Matilda Emgård

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiomedicin
AvdelningInfektionssjukdomar
Doktorand
SökordAntimicrobial resistance, antibiotic resistance, pneumococci, pneumococcal disease, Africa South of Saharah, antimikrobiell resistens, antibiotika resistens, pneumokocker, pneumokocksjukdom, Afrika söder om Sahara

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/forskning/susann-skovbjerg
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/research/susann-skovbjerg
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande
RegionerAfrika söder om Sahara
LandTanzania, DR Kongo, DR Congo

Forskning / verksamhet
Studier om antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning hos barn i Tanzania och DR Kongo. Både epidemiologiska studier om prevention av pneumokocksjukdom hos barn (bärarskap av pneumokocker i relation till socioekonomiska faktorer, resistensmönster och serotypdistribution efter introduktion av konjugatvaccin mot pneumokocker (PCV-13)) och kvalitativa studier om antibiotikaförskrivning och antibiotika användning hos barn under fem år.